Diagrames de recepció de la balisa DATV de 23cm

 

Usant Minitioune:

Minitiouner 2 

 Usant Receptor DVBSat estàndard

Receptor DVBSat 2

73s,
Benjamin EA3XU