Primers controls rebuts de la balisa de 23 cm DATV

 De moment controls rebuts:

- Premiá EA3BAE JN11EL
- Terrassa EA3NE JN11AN.

 DATV control 01

 

DATV control 02