Retirada la Balisa ATV-EA3 - Ara a per el repetidor

Ens comunica Benjamí que s'ha procedit a desactivar i retirar la balisa de ATV que ha estat funcionant en proves durant uns mesos.

També que ha portat a Magí l'antena, el "ampli" de 10 GHz i el generador de vídeo per instal·lar en el repetidor que està construint de 23 cm a 3 cm.

Hi ha perspectiva d'una vegada acabat i provat instal·lar-ho en proves a la mateixa ubicació que va estar la balisa.

73