Operació amb el repetidor de ATV Analògic del Tibidabo, en proves.

 

Per tal d´ajudar els col·legues que comencen en aquest camp, sigueixen una sèrie de dades per ajudar a operar amb el repetidor d´ATV.

 

Lacalizació: JN11BK (Tibidabo) A 535m asl.

Entrada Transmissió: 1.254,3 MHz (Potència desde 20mW a 1W ) Modo ATV FM.
Sortida Recepció: 10.420 MHz (LNB modificada a 10.420 MHz) Recepto analogic de TV Sat.

Verure a la WEB : Técnica modificació LNB…

1 - Modificació d'una LNB marca Single
2 - Modificació d'una LNB per ATV

Nota: és imprescindible per al seu ús:

L´Autorización de Radioaficionat amb indicatiu.
Registrar-se al Grupo de ATV EA3: ea3xu@ure.es
Enviar: Nom---Indicativo---correu electrònic i posició.

Agraïm també als controls de recepció.

 

p p repe 01

Fig. 1

 

p p repe 02

Fig 2. Cobertures del Repetidor de ATV Analògic del Tibidabo.

 

Esquema recepció:

 

Recordar que cal tenir la LNB en posición horitzontal.
Per començar tenim massa variables.

 

1- La LNB que encara no tením modificada per la freqüencia de 10.420 MHz. Cal modificarla o aconseguir una ja modificada. En aquest cas cadescuna sortirà a una FI diferent a cadascuna.

2- Necessari receptor SAT analògic antic. Evitar als receptors que tenen al Menu en pantalla ja que provocaran la pantalla blava i no será fácil trobar la señal. Es al problema del squelch del receptor fins a que no copian señal forta no disparan imatge

3- Al mateix passa amb als monitors digitals TFT. Millor monitors analògic de tub.

4- En cas de no trobar LNB antiga modifica o modificable, veure diagrama Fig. 4. Al Magí EA3UM, ha disenyat un conversor/receptor que s´adapta a quansevol LNB moderna.

 

p p repe 03

Fig.3 Diagrama de recepció amb LNB antiga modificad i receptor analógic.

 

p p repe 04

Fig.4 Diagrama de recepció amb LNB moderna sensa modificar vía convertidor de EA3UM

 

Esquema  transmissió

 

p p repe 05

Fig.5. Diagrama de transmissió de ATV cara el Repetidor

Sort.
Benjami ea3xu@ure.es