Magí, EA3UM que està desenvolupant la part tècnica i muntatge dels repetidors de ATV i DATV ens passa la següent informació:

INFORMACIO ABREUJADA DEL ESTAT DEL REPETIDOR DIGITAL

Tots els moduls fets i provats. 70% de mecanitzacio del armari, feta.

 

Unitat de RF

En xassis a part porta conversor a 10 Gh, filtre, i amplificador 1.5w.
El cable d'unio amb la unitat central nomes es un coaxial on va la F.I. i alimentacio.

Repe DATV_RF_1_a Repe DATV_RF_1_bUnitat Central

A la Unitat Central hi han les plaques de SR System amb front-end NIM, encoder mpeg, multiplexor 2xTS, modulador qpsk, altre modul, receptor 13 cm. Filtres interdigitals d'entrada, amb previs, i espai per la unitat de control i conexio a LAN, que hareu de identificar entre les fotos que he inclos

Repe DATV_UC_1_a Repe DATV_UC_1_b

La Unitat de Control esta especialment disenyada i ara l'estic programant...tela marinera...quan estigui llesta ja estara el repe acabat

Repe DATV_UC_1_c Repe DATV_UC_1_d