Imatges de la modificació de l'etapa de sortida de 10GHz del repetidor de ATV FM per tenir millor posició de l'emissió a la Torre.

S'estan utilitzant caixes aportades per EB3AXC i EA3ABN i la mecanització està realitzada per Joan, EA3FVI  

Repe ATV 01 Repe ATV 01
Repe ATV 01 Repe ATV 03

Aquests seran els mòduls de transmissió dels
dos repetidors (ATV i DATV).

Repe ATV 03