IMPORTANT - Tràmits a Telecomunicacions (SETSI)

Reproduïm la notificacio publicada a la WEB de URE sobre els tràmits a la SETSI (Telecomunicacions)

 La Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'Octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, ha entrat en vigor el 2 d'octubre, la qual cosa suposa l'efectiva implantació de l'Administració Electrònica en les relacions dels ciutadans amb les Administracions Públiques, i en les relacions entre aquestes Administracions, fomentant, en tot cas, la dinamització i simplificació dels procediments i tràmits administratius.

 A aquest efecte la SETSI ha publicat el manual d'usuari del Procediment Telemàtic de Radioaficionats que es pot descarregar aquí.

 En el manual s'expliquen els procediments telemàtics per a Radioaficionats disponibles a la Seu Electrònica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme on es podrà accedir a la tramitació concreta dels procediments electrònics i serveis del domini públic radioelèctric per a radioaficionats que es realitza a través del següent enllaç:

 https://sede.minetur.gob.es/es-ES/procedimientoselectronicos/Paginas/Radioaficionados.aspx

 Aquests procediments donaran inici en l'oficina virtual del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme amb la presentació a l'usuari del formulari corresponent.

 L'accés es pot realitzar amb codi d'expedient, certificat digital o Cl@ve.

CONDICIONS D'ÚS DEL WEB

El domini a internet atvea3.cat és titularitat de Juan Piqueras per a ús d'un grup de radioafeccionats denominat Grup ATV - EA3 i en aquest document es recullen les condicions d'ús de la seva web.
L'ús d'aquest lloc web implica l'expressa i plena acceptació de les presents condicions d'ús, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar a alguns dels continguts o serveis del lloc web.

1.- INFORMACIÓ GENERAL SOBRE EL REGISTRE
· El registre al web de Grup ATV-EA3 i per tant l'accés a l'àrea privada d'aquesta web, s'habilita exclusivament a membres del Grup. El registre s'efectua pels gestors del mateix, prèvia sol·licitud de l'interessat mitjançant el formulari "Contacta'ns".
·El nom d'usuari sempre és l'indicatiu. Aquells membres que no el tinguin, hauran de fer constar en sol·licitar el registre perquè se'ls assigni un nom d'usuari propi del grup.
· Si ha oblidat la seva contrasenya, utilitzi l'opció disponible al formulari d'Identificació (Accés). Introduïu l'adreça de correu electrònic amb la que es va registrar a la web i rebrà un missatge amb les instruccions a seguir. Un cop identificat podrà canviar la contrasenya en l'opció "Perfil d'usuari" que es troba dins del "Àrea privada".
· Si ja està donat d'alta a la nostra web i té alguna incidència, si us plau, comuniqui'ns-ho mitjançant el formulari de contacte "Contacta'ns" detallant que li passa perquè puguem ajudar-lo.
· El nom d'usuari i contrasenya que es facilita és per a ús exclusiu del membre i és la seva responsabilitat no facilitar-lo a terceres persones, fet que suposaria incomplir aquestes condicions.
· L'accés a la web pot ser desactivat en qualsevol moment a aquell usuari que faci un mal ús del servei o incompleixi les condicions d'ús generals o particulars de qualsevol dels .diferents apartats

2.-ÚS DEL LLOC WEB
L'accés a aquesta pàgina web és responsabilitat exclusiva dels usuaris, i suposa acceptar i conèixer les condicions d'ús, política de privacitat i advertències legals. El Grup ATV - EA3 es reserva el dret de realitzar els canvis i modificacions que estimi convenients i crea necessaris a la pàgina web sense necessitat de previ avís.
L'usuari garanteix l'autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comuniqui tant en la formalització dels formularis de registre com en qualsevol altre moment posterior, sent la seva responsabilitatactualitzar la informació subministrada. L'usuari serà responsable de la inexactitud o falta de veracitat de la informació aportada.

3.- ÚS DE COOKIES
Al web del Grup ATV - EA3 s'utilitzen cookies per facilitar la navegació a la seva pàgina web i conèixer les preferències de l'usuari. Pot consultar la nostra Política de cookies.

4.- LEGISLACIÓ I FUR
La prestació del servei es regeix per la legislació Catalana i Espanyola, sent competents els Tribunals de Barcelona, als quals l'usuari se sotmet expressament.

 

CONDICIONES DE USO DE LA WEB

El dominio en internet atvea3.cat es titularidad de Juan Piqueras para uso de un grupo de radioaficonados denominado Grup ATV - EA3 y en este documento se recogen las Condiciones de Uso de su web.
El uso de este sitio web implica la expresa y plena aceptación de las presentes condiciones de uso, sin perjuicio de las condiciones particulares que pudieran aplicarse a algunos de los contenidos o servicios del sitio web.

1.- INFORMACIÓN GENERAL ACERCA DEL REGISTRO
·  El registro en la web de Grup ATV-EA3 y por tanto el acceso al área privada de esta web, se habilita exclusivamente a miembros del Grupo. El registro se efectúa por los gestores del mismo, previa solicitud del interesado mediante el formulario "Contactanos".
·  El nombre de usuario siempre es el indicativo. Aquellos miembros que no lo tengan,  deberán hacerlo constar al solicitar el registro para que se les asigne  un nombre de usuario propio del grupo.
·  Si ha olvidado su contraseña utilice la opción disponible en el formulario de Identificación (Acceso). Introduzca la dirección de correo electrónico con la que se registró en la web y recibirá un mensaje con las instrucciones a seguir. Una vez identificado podrá cambiar la contraseña en la opción "Perfil de usuario" que se encuentra dentro del "Área privada".
·  Si ya está dado de alta en nuestra web y tiene alguna incidencia, por favor comuníquenos lo mediante el formulario de contacto "Contáctanos"  detallando que le sucede para que podamos ayudarle.
·  El nombre de usuario y contraseña que se facilita es para uso exclusivo del miembro y es su responsabilidad no facilitarlo a terceras personas, hecho que supondría incumplir estas condiciones.
·  El acceso a la web puede ser desactivado en cualquier momento a aquel usuario que haga un mal uso del servicio o incumpla las condiciones de uso generales o particulares de cualquiera de sus distintas secciones.

2.- USO DEL SITIO WEB
El acceso a esta página web es responsabilidad exclusiva de los usuarios, y supone aceptar y conocer las condiciones de uso, política de privacidad y advertencias legales. el Grup ATV - EA3 se reserva el derecho de realizar los cambios y modificaciones que estime convenientes y crea necesarios en la página web sin necesidad de previo aviso.
El usuario garantiza la autenticidad y veracidad de todos aquellos datos que comunique tanto en la cumplimentación de los formularios de registro como en cualquier otro momento posterior, siendo su responsabilidad el actualizar la información suministrada. El usuario será responsable de la inexactitud o falta de veracidad de la información aportada.

3.- USO DE COOKIES
En la web del Grup ATV - EA3 se utilizan cookies para facilitar la navegación en su página web y conocer las preferencias del usuario. Puede consultar nuestra Política de cookies.

4.- LEGISLACIÓN Y FUERO
La prestación del servicio se rige por la legislación Catalana y Española, siendo competentes los Tribunales de Barcelona, a los que el usuario se somete expresamente.

Política de "cookies"

Aquesta WEB utilitza cookies

- Tipus de 'cookies' utilitzades

Aquesta web utilitza tant 'cookies' temporals de sessió com 'cookies' permanents.
Les 'cookies' de sessió emmagatzemen dades únicament mentre l'usuari accedeix al web i les 'cookies' permanents s'emmagatzemen les dades en el terminal perquè siguin accedits i utilitzats en més d'una sessió.

Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les 'cookies', el web pot utilitzar:

Galetes tècniques:
Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, fer la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació.

Galetes de personalització:
Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en el seu terminal o que el mateix usuari defineixi. Per exemple, el idioma, el tipus de navegador mitjançant el qual accedeix al servei.

Galetes d'anàlisi estadística
Són aquelles que permeten fer el seguiment i anàlisi general dels usuaris en els llocs web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de 'cookies' s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris d'aquests llocs, per tal d'introduir millores en el servei en funció de les dades d'ús que fan els usuaris.

- Com administrar 'cookies' al navegador?

L'usuari té l'opció de permetre, bloquejar o eliminar les 'cookies' instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre terminal:

Per ajustar els permisos relacionats amb les 'cookies' al navegador Google Chrome:
· Fer clic al menú situat a la barra d'eines.
· Seleccionar Configuració.
· Fer clic a Mostar opcions avançades.
· A la secció 'Privacitat' fer clic al botó Configuració de contingut.
· A la secció de galetes es poden configurar les opcions.

Per ajustar els permisos relacionats amb les 'cookies' al navegador Mozilla Firefox:
· A la part superior de la finestra del Firefox fer clic al menú Eines.
· Seleccionar Opcions.
· Seleccionar el panell Privadesa.
· En l'opció Firefox podrà triar utilitzà una configuració personalitzada per a l'historial per a configurar les opcions.

Per ajustar els permisos relacionats amb les 'cookies' al navegador Internet Explorer:
· A la part superior de la finestra d'Internet Explorer fer clic al menú Eines.
· Seleccionar la pestanya de Seguretat i utilitzar l'opció Eliminar l'historial de navegació per eliminar les 'cookies'. Activa la casella 'galetes' i, a continuació, fer clic a Elimina.
· Seleccionar la pestanya de Seguretat i accedir a Configuració. Moure el control lliscant totalment cap amunt per bloquejar totes les 'cookies' o totalment cap avall per permetre totes les 'cookies'. Després d'això, fer clic D'acord.

- Observacions

En cas de bloquejar l'ús de 'cookies' en el seu navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.
En alguns navegadors es poden configurar regles específiques per administrar 'cookies' per lloc web, el que ofereix un control més precís sobre la privacitat. Això vol dir que s pot desactivar 'cookies' de tots els llocs excepte d'aquells en els quals es confiï.

 

Política de cookies

Esta WEB utiliza cookies

- Tipos de 'cookies' utilizadas

Esta web utiliza tanto 'cookies' temporales de sesión como 'cookies' permanentes.

Las 'cookies' de sesión almacenan datos únicamente mientras el usuario accede a la web y las 'cookies' permanentes almacenan los datos en el terminal para que sean accedidos y utilizados en más de una sesión.

Según la finalidad para la que se traten los datos obtenidos a través de las 'cookies', el web puede utilizar:

'Cookies' técnicas

Son aquéllas que permiten al usuario la navegación a través de la página web o aplicación y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existen. Por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a las partes web de acceso restringido, recordar los elementos que integran un pedido, realizar la solicitud de inscripción o participación en un evento, utilizar elementos de seguridad durante la navegación .

'Cookies' de personalización

Son aquéllas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características de carácter general predefinidas en su terminal o que el propio usuario defina. Por ejemplo, el dioma, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio.

'Cookies' de análisis estadístico

Son aquéllas que permiten realizar el seguimiento y análisis general de los usuarios en los sitios web. La información recogida mediante este tipo de 'cookies' se utiliza en la medición de la actividad de los sitios web, aplicación o plataforma y para la elaboración de perfiles de navegación de los usuarios de dichos sitios, con el fin de introducir mejoras en el servicio en función de los datos de uso que hacen los usuarios.

- ¿Cómo administrar 'cookies' en el navegador?

El usuario tiene la opción de permitir, bloquear o eliminar las 'cookies' instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su terminal:

Para ajustar los permisos relacionados con las 'cookies' en el navegador Google Chrome:

· Hacer clic en el menú situado en la barra de herramientas.
· Seleccionar Configuración.
· Hacer clic en Mostar opciones avanzadas.
· En la sección 'Privacidad' hacer clic en el botón Configuración de contenido.
· En la sección de 'Cookies' se pueden configurar las opciones.

Para ajustar los permisos relacionados con las 'cookies' en el navegador Mozilla Firefox:

· En la parte superior de la ventana de Firefox hacer clic en el menú Herramientas.
· Seleccionar Opciones.
· Seleccionar el panel Privacidad.
· En la opción Firefox podrá elegir Usar una configuración personalizada para el historial para configurar las opciones.

Para ajustar los permisos relacionados con las 'cookies' en el navegador Internet Explorer :

· En la parte superior de la ventana de Internet Explorer hacer clic en el menú Herramientas.
· Seleccionar la pestaña de Seguridad y utilizar la opción Eliminar el historial de exploración para eliminar las 'cookies'. Activar la casilla 'Cookies' y, a continuación, hacer clic en Eliminar.
· Seleccionar la pestaña de Seguridad y acceder a Configuración. Mover el control deslizante totalmente hacia arriba para bloquear todas las 'cookies' o totalmente hacia abajo para permitir todas las 'cookies'. Tras ello, hacer clic en Aceptar.

- Observaciones

En caso de bloquear el uso de 'cookies' en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la página web no estén disponibles.

En algunos navegadores se pueden configurar reglas específicas para administrar 'cookies' por sitio web, lo que ofrece un control más preciso sobre la privacidad. Esto significa que s puede inhabilitar 'cookies' de todos los sitios salvo de aquellos en los que se confíe.

Grup ATV-EA3 ®